Marker produkcija sprovodi i sledeće aktivnosti

EDUKACIJA

Organizacija i vođenje edukativnih radionica i treninga na temu: medijski i javni nastupi, pisanje
saopštenja za javnost, novinarske veštine (izrada tekstova, televizijskih ili radijskih priloga)…

VIDEO i FOTO PRODUKCIJA

Video i foto prilozi i reportaže, dokumentarni prilozi i fotografija, promotivni spotovi i fotografije / Snimanje i fotografisanje različitih aktivnosti i događaja, korporativnih skupova, konferencija, koncerata… kvalitetnom opremom u saradnji sa Marker partnerima

NATIVE ADVERTISING

Kreiranje originalnog i kvalitetnog tekstualnog sadržaj za prezentaciju (onlajn, tv, radio) u vidu PR tekstova ili članaka, u kojima se kroz određenu društvenu temu pominje i promoviše poslovanje i usluge klijenta.

PR

Kreiranje najava, saopštenja i izveštaja i plasiranje medijima (e-mail baza sa većinom nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija u Srbiji) / Organizovanje gostovanja u medijima / kreiranje poziva, koordinacija i vođenje konferencije za medije / Koordinacija sa medijima tokom trajanja aktivnost klijenta (koordiniranje i zakazivanje izjava, intervjua…) / Voditelji javnih nastupa (manifestacije, promocije, konferencije za novinare, korporativne proslave) / press clipping…

WEB

Izrada web sajtova i hosting u saradnji sa Marker partnerima / Promocija putem društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) / Kreiranje stranica na društvenim mrežama, njihovo ažuriranje, vođenje marketing kampanje i plasiranje plaćenih kampanja preko društvenih mreža.

DIZAJN

Web i print dizajn – dizajn kompletnog vizuelnog identiteta, logotip i zaštitni znak, promo artikli (posteri, lifleti, flajeri, brošure, katalozi, outdoor posteri)

IZDAVAŠTVO

Izdavanje štampanih i diskografskih izdanja

MARKETING

Izrada i realizacija marketing plana

EVENTS

Organizacija manifestacija, tribina, konferencija, promocija, prezentacija, promotivnih zabava, koktela…

OUTDOOR MARKETING

Osmišljavanje i organizacija outdoor marketing kampanja u saradnji sa Marker partnerima