13 vekova multikulturalnosti

Serija priloga o kulturnom životu Opštine Dimitrovgrad, ali i o zajedničkom životu dva komšijska naroda koji žive na teritoriji ove opštine kroz 130 godina postojanja. O životu Bugara i Srba, kulturi, istoriji i običajima, govorili su predstavnici škole i pozorišta „Hristo Botev“, stanovnici ipredstavnici lokalne samouprave, kao i predstavnici Narodne biblioteke „Detko Petrov“. Projekat “13 vekova multikulturalnosti” podržan je od strane Opštine Dimitrovgrad u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini.

JEDNA BIBLIOTEKA, TRI JEZIKA – MULTIKULTURALNOST U OPŠTINI DIMITROVGRAD

RAZLIKE U JEZIKU, VERI, KULTURI I TRADICIJI MEĐU DECOM NE POSTOJE

MULTIKULTURALIZAM U DIMITROVGRADU – JEDINA RAZLIKA JE VREMENSKA

Shopping Basket