Od organizacija do pravih informacija

Serija priloga u kojima predstavnici organizacija za mlade predstavljaju svoje programe, „alate“ i načine koji mogu da pomognu mladima u ličnom i profesionalnom razvoju. Projekat “Od organizacija do pravih informacija” je podržan u okviru Javnog konkursa Grada Niša za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018. godini.

STUDENTSKI PARLAMENT U NIŠU

ŠTA SVE MLADIMA NUDI AIESEC

I PUTOVANJA I UČENJE UZ POMOĆ BEST-A

POSAO ZA MLADE U APLIKACIJI ZA TELEFON

ŠTA JE POTREBNO MLADIMA U NIŠU?

Shopping Basket