Rimljani na Panteleju

Rimsko nasleđe na teritoriji Gradske opštine Pantelej od velikog je kulturnog značaja. Veliki deo teritorije ove opštine čuva ostatke iz negog aspekta života u antičko doba. Ovi prilozi podsećaju na to. Realizaciju Projekta “Rimlјani na Panteleju” podržala je Gradska opština Pantelej u okviru Konkursa za finansiranje i/ili sufinansiranje programa projekata od javnog interesa u oblasti kulture i istorijskog nasleđa u 2020. godini.

VINO IZ AMFORA NA PUTU RIMSKIH IMPERATORA

RIMSKI NOVČIĆI SA VINIKA

RIMLJANI NA PANTELEJU

Shopping Basket