• Priprema javnog nastupa
  • Prevazilaženje treme
  • Najefikasniji načini predstavljanja javnosti ili poslodavcu
  • Upotreba interneta i društvenih mreža – prednosti i izazovi

Kvalitetnim i dobrim javnim nastupom i savladavanjem njegovih veština studenti će unaprediti svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju, što je od velikog značaja za njihov profesionalni razvoj. Svaka od radionica imaće do 10 polaznika tokom kojih će se uputiti u veštine javnog nastupa. Polaznici će dobiti uputstva za pripremu javnog nastupa, prevazilaženje treme, najefikasnije načine putem kojih mogu da se predstave javnosti, poslodavcu ili da predstave svoj proizvod ili firmu. Radionice će biti praćene prezentacijom, a sami polaznici moći će aktivno da učestvuju, probaju na licu mesta da ispune zadate zadatke, vežbaju komunikaciju i postavlјaju pitanja. Sa polaznicima će se vežbati specifične situacije iz prakse, kao što je davanje intervjua, govor tela, pravilno disanje, što efikasnije korišćenje medijskog prostora za ličnu promociju, prezentacija putem društvenih mreža, organizovanje promotivnih aktivnosti. Predviđeno je i korišćenje opreme za snimanje, kako bi polaznici stekli bolјi uvid u svoj napredak i kroz režirane situacije vežbali medijski i javni nastup.

Datum realizacije radionica

Subota 16. novembar 2019. / Subota 23. novembar 2019.

Broj učesnika je ograničen. Možete odabrati termin radionice.

Prijava

Popunjen formular pošaljite na info@markernis.com

Rok za prijave je 13. novembar 2019.

Predavači

Jovana Đorđević

Udruženje "Marker"

Nenad Stamenković

Тhink Innovative

Sonja Urošević

megafon.co

Lokacija

Lokacija

Janka Veselinovića 6b             
18000 Niš, Srbija

Kontakt

Phone: +381607545457
Email: info@markernis.com

Radionice se realizuju u okviru projekta “Savladaj prepreke dobrim javnim nastupom” podržanog na konkursu Kancelarije za mlade Grada Niša.

Shopping Basket