Udruženje MARKER je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja sledećih cilјeva:

Javno informisanje

Unapređenje javnog informisanja

Mladi

Bolјe informisanje mladih i podsticanje omladinskog aktivizma

Kultura i umetnost

Promocija i bolјe razumevanje značaja kulture i umetnosti za razvoj društva

Građanski aktivizam

Razvoj građanskog aktivizma i jačanje lokalne zajednice i civilnog društva

Demokratske vrednosti

Promocija vrednosti otvorenog demokratskog društva

Evropske integracije

Unapređenje evropskih integracija Srbije i veće razumevanje i uklјučenost građana u tom procesu

Tolerancija

Promocija dijaloga i tolerantnog društva, u kome se poštuju manjine

Zaštita životne sredine

Unapređenje zaštite životne sredine i promocija održivog razvoja